Saturday, November 7, 2009

دیده‌بان حقوق‌بشر: رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در نادیده‌گرفتن شواهد آزار و اذیت شدید جنسی زندانیان خجالت‌آور است ـ

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مدارک و مستندات تجاوز و آزار جنسی سه تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران را تهیه کرده است. ابراهیم مهتری، ابراهیم شریفی و مریم صبری، سه نفری هستند که سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اسناد و مدارکی مبنی بر تجاوز به آنها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران تهیه کرده است. این سه نفر در جریان حوادث پس از انتخابات در ایران، دستگیر شده و براساس گفته‌های خود و تائید دیده‌بان حقوق بشر، از سوی ماموران مورد تجاوز قرار گرفته‌اند این سازمان اعلام کرده که مدارک پزشکی قانونی تائید می‌کند که ابراهیم مهتری، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است، اما مقام‌های قضایی از تحقیقات در این خصوص خودداری کرده و خانواده وی را تهدید کرده‌اند در این‌باره سخن نگویند. سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر، رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن شواهد رسمی در خصوص آزار و اذیت شدید جنسی زندانیان را رفتاری «خجالت‌آور» توصیف کرده است. ابراهیم مهتری ۲۷ ساله به مقام‌های دیده‌بان حقوق بشر گفته که «در جریان بازداشت، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با باتوم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.» سومین مورد پرونده‌های «تجاوز»، خانمی به نام مریم صبری، ۲۱ ساله است که در جریان مراسم چهلم ندا آقاسلطان در بهشت زهرا دستگیر شد. خانم صبری گفته که «چهار بار پیاپی، توسط زندان‌بانان مورد تجاوز» قرار گرفته است