Friday, November 13, 2009

یک زن کرد دو سال است که در سلول انفرادی زندانی است!

یک زن کرد بنام زینب جلالیان که به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کردی به اعدام محکوم شده است و از دوسال پیش در سلول انفرادی به سر میبرد همکنون بیمار است.

خبرگزاری هرانا :یک زن کرد بنام زینب جلالیان که به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کردی به اعدام محکوم شده است و از دوسال پیش در سلول انفرادی به سر میبرد همکنون بیمار است.

به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ، زینب جلالی از تاریخ دستگیری در بازداشت اداره اطلاعات کرمانشاه زندانی شده است .نامبرده از دو سال پیش به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط یا عضویت در یک گروه سیاسی کرد دستگیر شده است .

زینب جلالیان که اولین زن کرد سیاسی محکوم به اعدام در سالهای اخیر است همکنون در سلول انفرادی بسر میبرد و گزارشهای دریافتی حاکی ازآن است که نامبرده از نظر سلامتی و تندرستی وضعیت مناسبی ندارد و گفته میشود به شدت بیمار است

منبع خبر : خبر گزاری هرانا