Sunday, November 16, 2008

ویدئو حاج هلالی: مداح اهل بیت در حال خانوم بازی

سکس و خانوم بازی برای مزدوران جمهوری اسلامی آزاد ولی‌ زنان و نوجوانآن ایرانی‌ سنگسار و اعدام می شوند

فیلمی از تریاک کشیدن مداح اهل بیت، به همراه دو دختر، این فیلم توسط تلفن همراه یکی از دختر ها گرفته شده است

فیلم کامل آخوند گلستانی به مدت ۱۵ دقیقه--+18
http://freedomvatan.blogspot.com/2008/11/blog-post.html

یک آخوند جمکرانی در حال دختر بازی