Monday, November 24, 2008

برای گرفتن طلاق از شوهر معتادم مجبور به سکس با آخوند قاضی رئیس شعبه شدم


اجبار زنان ایرانی‌ به سکس با آخوندها برای گرفتن طلاق.داستان سطل یخ آخوندها،فقر وتنفروشي ,بهره كشي جنسي زنان در مصاحبه دختر جوان تن فروش ايراني با راديو پژواك ـ سوئد
لطفا به لینک زیر گوش دهید

http://www.kvinnonet.org/audio2/AF0725.ram
توجه مهم : اين مصاحبه مربوط به چند سال پیش است