Sunday, November 30, 2008

تصویر سنگ قبر شهید راه آزادی زنده یاد اکبر محمدی

مادر زنده یاد با لباس قرمز در روز خاکسپاری
گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌دار است
باریشه چه می‌کنید؟
گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای،پرواز را علامت ممنوع می‌زنید
با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟
گیرم که می‌زنید،گیرم که می کشید،گیرم که می‌بریدبا رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟