Friday, November 28, 2008

عکس قاتلی که جاودانه شد


جرم کشتن یک قاضی آخوند( قاضی مقدس) جمهوری اسلامی
گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌دار است
باریشه چه می‌کنید؟
گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای،پرواز را علامت ممنوع می‌زنید
با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟
گیرم که می‌زنید،گیرم که می کشید،گیرم که می‌بریدبا رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟