Saturday, November 15, 2008

جمهوری اسلامی و افزایش حجم کمک‌ جنسی به ملت ایران و افزایش کمک مالی به ملتهای دیگر


این دولت قرار بود حجم کمک های مالی خودش به مردم را بالا ببرد، نمی دانم چرا دائما دارد ‏حجم کمک های جنسی خودش را افزایش می دهد، دو نماینده مجلس در حال دادن کمک های ‏جنسی به برخی از مردم دستگیر و برای ادامه فعالیت آزاد شدند، یک فرمانده پلیس نیز به دلیل ‏دادن خدمات بی شائبه جنسی به برخی بانوان دستگیر و با وثیقه آزاد شد و فعلا دنبال مکان ‏مناسب می گردد، دیروز هم معاون دانشگاه زنجان به دلیل ارائه کمک های جنسی به عنف ‏توسط دانشجویان فیلمبرداری و به جهانیان معرفی شد. واقعا فکر می کردیم که از توی ‏موجودی به اسم احمدی نژاد چنین مواردی نازل شود؟
قبل: نماینده مجلس دستگیر می شد، چون مشکل سیاسی داشت
بعد: نماینده مجلس دستگیر می شود، چون مشکل جنسی دارد
قبل: معاون دانشگاه اخراج می شد، چون نظری مخالف حکومت داشت
بعد: معاون دانشگاه مورد اعتراض قرار می گیرد، چون به دانشجو تجاوز می کند.‏
قبل: فرمانده پلیس زندانی می شد، چون مشکل مالی داشت
بعد: فرمانده پلیس زندانی می شود، چون مشکل جنسی دارد.‏
قبل: دانشجو اعتراض می کرد، برای اینکه جلوی تجاوز به حقوق مردم را بگیرد
بعد: دانشجو اعتراض می کند، برای اینکه جلوی تجاوز به خودش را بگیرد
قبل: پلیس دختران را دستگیر می کرد، تا جلوی رابطه جنسی آنها را بگیرد
بعد: پلیس دختران را دستگیر می کند، تا با آنها رابطه جنسی برقرار کند.‏
قبل: ملت به دولت اعتراض می کردند، چون برنامه های مزخرفی از تلویزیون پخش می شد
بعد: ملت به دولت اعتراض می کنند، چون برق نداریم که مزخرفات تلویزیون را ببینیم. ‏
قبل: پلیس مردم را کتک می زد، چون مردم می خواستند اوضاع را تغییر بدهند
بعد: پلیس مردم را کتک می زند، چون مردم باید قیافه های شان را تغییر بدهند.‏
قبل: روزنامه نگاران به رئیس جمهوراعتراض می کردند، چون همه حقیقت را نمی گفت
بعد: روزنامه نگاران به رئیس جمهور اعتراض می کنند، چون همیشه دروغ می گوید.‏
قبل: رهبر به دولت اعتراض می کرد، چون معتقد بود گرانی مردم را آزار می دهد
بعد: رهبر از دولت دفاع می کند، چون معتقد است انتقاد از گرانی دولت را آزار می دهد.‏
قبل: وزیر برکنار می شد، چون نمی خواست توی سر مردم بزند
بعد: وزیر برکنار می شود، چون دیر توی سر مردم زده است.‏
نتیجه گیری اخلاقی: شما وقتی درها را ببندید ممکن است پشت درهای بسته هر اتفاقی بیفتد
نتیجه گیری سیاسی: با آدم های فاسد باید مبارزه کرد، نه از طریق آدمهای فاسد تر.‏