Friday, January 9, 2009

درخواست کمک گزارشگران بدون مرز ازرئیس اتحادیه اروپا جهت کمک در آزاد نمودن اسماعیل جعفری خبرنگار بوشهری در بند اداره اطلاعات رژیم


اسماعیل جعفری خبر نگار در بند بوشهری
به دنبال افشا گریها و خبر رسانی حزب مرز پرگهر شاخه استان بوشهر در مورد ربایش اسماعیل جعفری که توسط اداره اطلاعات استان بوشهر صورت پذیرفته و اطلاع جهانیان از این رخداد با خبر گردیدیم که سازمان گزارشگران بدون مرز نیز طی نامه ای به رئیس اتحادیه اروپا خواستار دخالت وی جهت آزاد نمودن اسماعیل جعفری خبرنگار شجاع بوشهری که توسط اداره اطلاعات استان بوشهر ربوده شده و دیگر روزنامه نگاران و وب نگاران دربند رژیم گردیده است. برای خواندن نامه ارسالی گزارشگران بدون مرز به ریاست اتحادیه اروپا بر روی لینک زیر کلیک نمائید