Friday, January 9, 2009

فراخوان دادخواهی خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای

1387-10-20
هم‌ میهنان
در آستانه دهمین سالگرد فاجعه قتل‌های سیاسی آذر هزار و سیصد و هفتاد و هفت یاد جانباختگان این جنایتها، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به همراه یاد یکایک قربانیان قتلهای سیاسی در ایران گرامی می داریم
ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت‌های ضد بشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایت‌ها پای می‌فشاریم. کشتار دگراندیشان در ایران که به صورت سازمان‌یافته و از درون نهادهای حکومتی انجام شده، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسئول دادخواهی این جنایت‌ها می‌دانیم
با امید به استقرار آزادی و عدالت در ایران
کسانی که مایل به اعلام پشتیبانی خود از فراخوان می‌باشند، می‌توانند با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس زیر یک ایمیل بفرستند
daadkhahi@googlemail.com
و یا متن امضاء شده را با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس پستی زیر ارسال نمایند
تهران ـ خیابان سعدی ـ خیابان هدایت (شهید قاعدی) ـ کوچه شهید مرادزاده ـ پلاک 22 ـ منزل فروهر