Saturday, January 10, 2009

چند نكته بسيار مهم درباره قتلهاي حكومتي ـ قتلها با دستور وزير اطلاعات به زير دستان

چند نکته بسیار مهم در باره ی پرونده قتل های حکومتی
اشتباهات دستوری و نوشتاری در متن را ویراستاری نکرده ایم
پرانتز های داخل متن از مرزپرگهر می باشد
برای آگاهی از اسامی اصلی و برخی از سوابق آنها به فهرست های (الف – ث) و برای آگاهی از برخی اصطلاحات فنّی یا امنیتی به بخش واژه نامک مراجعه نمایید
اظهارات حجت الاسلام منتجب نیا


در جلسه بازجویی به تاریخ 13/11/1377 به عنوان مطلع
...کروبی عنوان کرده که برخی قضات گفته اند اطلاعاتی دارند که من نمی دانم چه کسانی هستند از آقای کروبی بپرسید.ابتدا می گفتند حتی مسایل قبلی نیز باید رسیدگی شوند ولی اخیراً عنوان می شود که چنین نخواهد شد و این جای نگرانی بسیار است
س: چه دلیلی دارید که همه کار وزارت اطلاعات بوده؟
ج: در جلسات خصوصی مسئولین گزارش کرده اند که برخی از درون وزارت(اطلاعات)به دام افتاده و در جریانات(قتل های) گذشته شرکت داشتند
به نقل از کروبی می گوید:بعضی از قضات وزارت اطلاعات به ایشان(کروبی)مراجعه کرده اند و گفته اند به ما کمک کنید که رییس جمهور قانع شود که قضیه قتل های اخیر را به عهده برخی منافقین بگذاریم و آن را افشا نکنیم

اشاره به موارد مشابه از دوران حیات روح الله خمینی با آگاهی وی
و رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح

نامه ی علی یونسی به محمّد یزدی
ریاست محترم قوه ی قضائیه آیت الله محمّد یزدی
تاریخ:30/9/77
شماره:16148/9/7
احتراماً نظر به لزوم اهمیت و تعقیب متمرکز عوامل قتل های اخیر و سبق رسیدگی دادسرای نظامی تهران و با توجه به صلاحیت این مجمع بنا به حکم حضرت امام راحل در پرونده های مشابه و همچنین نظر خاص حضرتعالی در خصوص تسریع در پرونده های جنایی بویژه حوادث مورد نظر تقاضا دارد دستور فرمائید همه ی پرونده های مطروحه زیربط در محاکم عمومی و انقلاب تسلیم دادسرای نظامی تهران شود
علی یونسی – رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

---
اشاره ی رییس کمیسیون ماده 90 مجلس شورای اسلامی،انصاری راد به دست داشتن افرادی


ما فوق وزرا و رییس جمهور(بالا تر از اختیارات کمیسیون اصل 90) در قتل های حکومتی
سازمان دیده بان حقوق بشر دسامبر 2005
"...کمیسیون اصل نود مجلس، طبق ماده ای ازقانون اساسی ایران که به پارلمان قدرت می دهد که از همه بخش های قوای سه گانه تحقیق وتفحص کند، در اگوست سال ۲۰۰۰ تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد اما قادر نشد تا آن را کامل کند.مطابق گفته حسین انصاری راد، رییس این کمیته گفت: " ما در رسيدگي به اين پرونده به اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند." او افزود:" حسب قراين و شواهدي كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضي از علايم و شواهدي كه وجود دارد و نمي‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگي خاصي برخوردار است و بيش از متهماني كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقيما مباشر اين حادثه بوده‌اند، حسب نقدهاي بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر ازبيرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد


اظهارات مهرداد عالیخانی در زمینه ی انگیزه ی قتل لائیک ها
در پی نشست مورخ 22/8/77 بر اساس چارچوبی که آقای درّی(وزیر اطلاعات) مشخص کردند قرارشد جمعی از فعالین سیاسی لائیک بطور علنی ترور شوند و مسئول پیگیری آقای موسوی بودند. موسوی در هیچکدام از صحنه های عملیات حضور نداشتند و من به عنوان رابط معرفی شدم. نیروهای عمل کننده از دو معاونت وزارت به نام امنیت و اطلاعات مردمی بوده است. در معاونت امنیت از نیروی 4 اداره کل در امر قتل ها شرکت داشته اند.در معاونت اطلاعات مردمی اداره کل پشتیبانی عملیاتی در کار بوده اند

---
اشاره به قتل حکومتی پیروز دوانی


از اظهارات مصطفی کاظمی (موسوی) در بازجویی 09/04/1379
در زمینه ی ردّ کتمان درّی نجف آبادی در مورد آمریت قتل ها

آیا جا ندارد با توجه به کتمان موضوع،موضوع حذف پیروز دوانی(که) ایشان به رییس جمهور کتبی می نویسد از دوانی خبر ندارد و به سرمدی هم همین را می گوید ولی بالاخره در اواخر می پذیرند که حکم پیروز (دوانی) را داده و در جریان بوده اند آیا این را نمی رساند که در مورد پنج فقره قتل هم کتمان می کنند؟(داریوش،پروانه،مختاری،پوینده،شریف) آیا سزاوار است که وزیراطلاعات مرا ترغیب کند بعد من و امثال (من را) به پای میز محاکمه بکشند؟

-------
قتل ها با دستور وزیراطلاعات به زیردستان انجام گرفته استاز اظهارات مصطفی کاظمی (موسوی) در بازجویی 05/01/1379
"... ما عملیات ها(قتل ها) را انجام داده ایم با این که معین مدیر کل حفاظت و حاج کاظم معاونت حفاظت و بعد هم نیازی می گفتند ما می دانیم آقای درّی(وزیر اطلاعات) در جریان(قتل ها) بوده و گفته عملیات ها(قتل ها) را انجام دهید ولی ما را به زندان انداخته اند تا امروز نیز در زندان به خاطر کتمان آقای درّی(وزیر اطلاعات) هستیم...اگر درّی(وزیر اطلاعات) کتمان نمایند و این اگر در دنیا ثابت نشود در قیامت(ثابت) خواهد شد

هتل هما

گوشه ای از اظهارات خسرو براتی در مورد قتل ها
صفحه ی 968 پرونده ی قتل های حکومتی(تاریخ مشخصی ذکر نشده است
س: شما متهم هستید به مشارکت در قتل داریوش فروهر و همسرش و دو نویسنده به نام های محمّد مختاری و محمّد جعفر پوینده در این مورد توضیح دهید
ج: توسط برادر خانم صادق(مهرداد عالیخانی) ،اداره ی امنیت بنده سه الی چهار هفته قبل از این کار ها به من مراجعه کرد و گفت می خواهیم چند نفر را عملیات کنیم (به قتل برسانیم) از همان جماعت شاعر و نویسنده که یکی از آنها را اول داریوش فروهر نام برد. صحبت بیشتر سر او بود که از ماشین و امکان و شخص خودت استفاده کنیم و قبل از آن هم من در ماموریت ها می رفتم مثل هتل (وزارت اطلاعات تخلیه اطلاعاتی و گرفتن گزارش از برخی افراد اپوزوسیون و نیز جاسوسان خود را در هتل هایی مانند هما ، لاله ، آزادی و... انجام می داده و می دهد) و غیره که او به من که قبلاً به عنوان منبع(جاسوس) با وزارت (اطلاعات) کار می کردم و طبق گفته اش نیز به فرم منبع هم (احتیاج) نداشتم که می گفت نمی خواهد ، سابقه می ماند و تعدادی هم آدرس به من داد
اول کار که چک کنم و تعدادی را هم من چک کردم.آدرس ها را هم توسط آموزگار به من می رسید تا این که سه مورد شروع شد

قربانيان نجات يافته ـ جزييات قتلهاي زنجيره اي از اعترافات مصطفي كاظمي بخش ششم

بخش پنجم :جزييات قتلهاي زنجيره اي (داريوش فروهر پروانه اسكندري پوينده مختاري)از اعترافات مهرداد عاليخاني ـ منبع پرونده قتلهاي زنجيره اي
اظهارات اوليه قاتلين داريوش و پروانه فروهر در پرونده قتلهاي زنجيره اي: بخش چهارم
بخش سوم :مشخصات قاتلين، جاسوسان و افراد كليدي وزارت اطلاعات در قتلهاي زنجيره اي
اسامي و مشخصات امرين ،مسوولين و عاملين قتلهاي حكومتي ـ قتلهاي زنجيره اي :بخش دوم
بخش اول: انتشار بخشی از اعترافات متهمین قتل های حکومتی(قتل های زنجیره ای) پاییز ۱۳۷۷ خورشیدی