Wednesday, January 14, 2009

یک عکس تاسف برانگیز از سردر نمازخانه خواهران در تخت جمشید

یک عکس تاسف برانگیز از سردر نمازخانه خواهران در تخت جمشید پایه ستون با ارزش تاریخی( قدمت ۲۰۰۰ ساله) را به ورودي نمازخانه منتقل کرده اند تا خواهران وقتی خواستند کفشهایشان را در بیاورند روی آن بنشینند
اين يعني مكر استفاده ابزاري از دين براي نابودي اثار فرهنگي همانطور كه وقتي تصميم به نابودي قبر كوروش كبير را گرفتند كمبود اب و نياز اب براي كشاورزي را مطرح ميكردند و با تهيه مصاحبه با كشاورزان بي اب اين جنايت و نقشه ضد ايراني خود را توجيه ميكردند در حالي كه دهها راه علمي براي تهيه اب وجود داشت همانطور كه در اين عكس با گذاشتن يك صندلي ناقابل نياز نيست كه اين كار را كرد ولي عمدا اين كار را ميكنند تا با دين و نماز موضوع قاطي بشه و خيرخواهان و دلسوزان را به بي ديني و توهين به مقدسات انگ بزنند
ايا جمهوري اسلامي كه اثار باستاني و چندين اجساد موميابي را از كشور خارج كرده و در حراجيهاي اروپا فروخته دوستدار فرهنگ و تمدن ايراتي است يا دشمن ان؟؟؟؟
ايا محل نگهداري اين پايه ستون 2000 ساله اينجاست؟؟
ايا بايد در برخي كشورهاي جهان از اثار باستاني تاراج شده ايران موزه درست كنند؟؟؟؟
ايا اين اقايان (دزدان چراغ به دست) بهتر نيست اين لطف را كرده و اين پايه ستون را هم مثل خيلي اثار باستاني به يغما ببرند تا حداقل در شرايط محيطي بهتري نگهداري شود و اينچنين اين اثار كه نمادهاي تمدن سربلند 7200 ساله ايراني اند نابود و مورد توهين قرار نگيرند؟؟؟؟؟؟؟؟
در ضد ايراني بودن اين حاكمان تنها همين برخوردي كه با ارامگاه كوروش كبير كردند كافي است كوروشي كه بيش از 25 قرن پيش منشور حقوق بشر وضع ميكرد و اديان و دانشمندان و نخبگان جهان او را ستايش ميكنند