Wednesday, January 7, 2009

ويديو كوتاه از جنايت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

دختري كه هدف شليك قرار گرفته

پيغام يك دوست وبلاگ نويس كه دليل ندارد دروغ بگويد كاملا چاپ ميكنم

---

ننگ بر این حکومت تررو و وحشت و تحجر ! سال گذشته در مشهد در جاده طرقبه همین اتفاق برای یکی ار بچه های یغمایی ها افتاد منتها در این حادثه پسر یغمایی که پزشکی اش تموم شده بود و دوره سر بازی اش هم دو هفته مونده بود تموم شه روز جمعه با دوست دخترش بطرف طرقبه می روند به ایست توجه نمیکنند تعقیب میکنند بعد شلیک ماشین چپ میشه پسر یغمایی در جا میمیره دختره تا مدتها در شوک بود خانواده داغدار یغمایی هم نتو انستند کاری کنند

-----