Tuesday, January 13, 2009

مرگ مشکوک یک متهم سیاسی در اداره اطلاعات


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : یک شهروند کرد اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از چند روز جسد وی به خانواده تحویل داده شد.هاشم رمضانی اهل یکی از روستاهای بوکان ساکن مهاباد در اوایل هفته گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر به اتهامات امنیتی بازداشت شد.نامبرده پس از بازداشت به اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل گردید.پس از سپری شدن چهار روز از بازداشت نامبرده نیروهای امنیتی ضمن تماس با خانواده ایشان از آنها میخواهند برای تحویل گرفتن جسد آقای رمضانی به اداره اطلاعات شهر ارومیه مراجعه نمایند.نیروهای امنیتی مدعی هستند که ایشان در بازداشتگاه دست به خودکشی زده است . این نیروها ضمن مخالفت با خواست خانواده مبنی بر انتقال جسد به تهران برای کالبدشکافی پیش از تحویل دادن جسد به خانواده از آنها تعهدی مبنی بر عدم اطلاع رسانی در این خصوص اخذ نمودند.این شهروند حدود 45 ساله متاهل و دارای چند فرزند نیز می باشد. جسد آقای رمضانی در ابتدای هفته جاری در معیت دو ماشین لباس شخصی به روستای زادگاه ایشان منتقل گردید و شبانه به خاک سپرده شد