Saturday, January 17, 2009

سايت برادر ارزشي:مرگ بر شیرین عبادی لاغر که همبستر ملک فهد چاق است

اين حرفهاي برادر بسيجي ارزشي غرق در ولايت مقام عظماست كه به يك زن ايراني اينطور توهين ميكند
براي اثبات پليدي و خباثت اين مزدوران همين جمله كافي است
اينانند شاگردان راستين خميني كه در كتاب تحريرالوسيله باب نكاح طريقه سكس با دختر نوزاد شيرخواره را تشريح ميكند

قبل از ديدن اين سايت عكس كارون حاجيزاده 9 ساله فرزند شاعر و دبير كرماني كه در قتلهاي حكومتي اقايان با وضو و ذكر با چاقو مثله اش كردن اي كاش عكس مثله شده كارون زيبارو بود تا ببييد انكه به مادر خود زنا كند به ديگران چه ها كند همین بس که شاهدان عینی می گویند مامورین تحقیق ( باز پرس , پزشک قانونی,مامورین آگاهی و انتطامی)دور اجساد حلقه واراشک می ریختند..كودك مظلوم غزه قرباني دخالت و سياه بازي همين افراد است كه امروز با سياه بازي دايه دلسوزتر از مادر شده اند براي كودكان غزه اينجا كليك كنيد لطفا سمت چپ زير ارم غزه
از قرار معلوم اين بسيجي پرادعاي پوشالي جمله خود را حذف نموده است

فتوای خمینی در مورد سکس با دختر شیرخواره