Thursday, June 25, 2009

انتقال دو تن از مجروحین به زندان اوین

فعالان حقوق بشر در ایران
دو شهروند معترض که در خشونت های اخیر زخمی شده بودند به زندان اوین منتقل شدند.
بنابر گزارشات دریافتی، کورش شهبازی و کریم باقرپور یزدی دو شهروند تهرانی که طی درگیریهای اخیر این شهر در هفته جاری زخمی شده بودند. روز گذشته از بیمارستان بقیع متعلق به سپاه پاسداران به زندان اوین منتقل شدند.
لازم به ذکر است به دلیل عدم اجازه تماس و ملاقات به این افراد از وضعیت جسمی حال حاضر آنان اطلاعی در دست ن
یست