Saturday, June 27, 2009

رسانه های بین المللی: مزدوران عرب در بین سرکوبگران

پایگاه اطلاع رسانی خاورمیانه: از زمانی که در ایران سرکوب گسترده تظاهرات اپوزیسیون آغاز شد، در برخی رسانه ها اخباری پدیدار شدند مبنی بر اینکه در ضرب و شتم فعالان اپوزیسیون نه تنها اعضای بسیج بلکه شرکای خارجی نیز شرکت داشتند. در بسیاری از بلاگ هایی که به توصیف درگیری بین نیروهای ضدشورش با نیروهای اپوزیسیون می پردازند، آمده است که علاوه بر بسیج، افرادی که به فارسی حرف نمی زدند نیز به تظاهرکنندگان حمله می کردند. بلاگ نویسان معتقدند که آنها اعضای حماس و حزب الله بودند که در اردوگاه های ایرانی دوره آمادگی خود را می گذرانند