Thursday, June 25, 2009

تحت فشار گذاشتن بازداشت شدگان برای مصاحبه تلویزیونی


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
دستگیر شدگان اعتراضات اخیر برای مصاحبۀ تلویزیونی تحت فشارهای طاقات فرسا قرار دارند
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج،تعداد زیادی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر به سلولهای انفرادی بند 8 معروف به بند سپاه و بند 1 زندان گوهردشت منتقل شدند
.در پی اعتراضات گسترده مردم ایران که در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد بدستور ولی فقیه علی خامنه ای وتوسط یگان ویژه ، سپاه پاسداران که ملبس به لباسهای نظامی و شخصی ،بسیج و نیروهای وزارت اطلاعت تظاهرات مردم را به خاک و خون کشاندند و تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.همچنین انبوهی از مردم و جوانان دختر و پسر دستگیر و به نقاط مختلف منتقل شدند
اعتراضات مردم کرج که همزمان با سایر شهرهای ایران ادامه دارد و جوانانی که دستگیر می شوند به سلولهای انفرادی بند 8 معروف به بند سپاه که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات و بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل می شوند.گزارشات رسیده حاکی است که بند 8 مملو از جوانان دستگیر شده است.همچنین تعدادی از سالنهای بند 1 زندان گوهردشت که معروف به بند آخر خطی ها است را تخلیه کرده اند و چندین برابر ظرفیت سالنها را از جوانان معترض پر کرده اند
از جمله کسانی که در اول تیرماه دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 8 زندان گوهردشت منتقل شد آقای رضا جوشن 25 ساله می باشد. با آقای جوشن تلفنی توسط یکی از بازجویان وزارت اطلاعات به نام محبی تماس گرفته می شود و اور ار به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات در کرج فراخواند و به او گفته شد که برای پاره ای توضیحات به ستاد پیگیر مراجعه کند. او به محض مراجعه به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات توسط محبی از بازجویان و شکنجه گران بند 8 زندان گوهردشت کرج دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شد. زندانی سیاسی رضا جوشن در حال حاضر توسط رضا عارفی بازجوی وزارت اطلاعات در بند 8 زندان گوهردشت تحت شکنجه های جسمی است و او را تحت فشار قرار داده اند که در یک مصاحبۀ تلویزیونی شرکت کند.بازجویان وزارت اطلاعات خانم زهرا اسدپور گرجی مادر و خانم فاطمه جوشن خواهر او که اخیرا پس از پایان یافتن دورۀ زندان خود از زندان آزاد شده اند و برادر او را تحت فشار قرار داده اند که به برای دستگیری به اداره اطلاعات کرج مراجعه کنند. این تهدیدات تلفنی از چند روز است که ادامه دارد
.لازم به یادآوری است که خانم زهرا اسدپور گرجی و دختر ایشان فاطمه جوشن پس دیدار با فرزندشان در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و به 2 سال زندان محکوم شدند. آنها پس از پایان یافت محکومیت سنگین و غیر انسانی خود اخیرا آزاد شده بودند
شکنجه های جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان طاقت فرسا و غیر انسانی است بازجویان وزارت اطلاعات روی جوانان دستگیر شده فشار می آورند که در مصاحبه های تلویزیونی شرکت کنند و خواسته های بازجویان اطلاعات رابر آورده کنند
کسانی که زندانیان سیاسی و جوانان دستگیر شده را در بند 8 معروف به بند سپاه مورد بازجوئی و شکنجه قرار میدهند .حسنی رئیس بند 8،بازجویانی که در حین بازجوئی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی را تحت شکنجه قرار میدهند و در حال حاضر روی پروژه اعترافات تلویزیونی کار می کنند عبارتند از : بازجو جعفری، بازجو محبی بازجو رضا عارفی و بازجو محمدی می باشند. همچنین علی حاج کاظم رئیس زندان ،علی محمدی معاون زندان،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان و خادم رئیس بند1 همراه با تعدادی از پاسداربند دستگیرشدگان اخیر در بند 1 زندان گوهردشت را تحت شکنجه و اذیت و آزارهای خود قرار میدهند
جان دستگیر شدگان در معرض خطر جدی است . آنها تحت شکنجه های وحشیانه قرار دارند و در طی روزهای گذشته بدلیل وخیم شدن وضعیت جسمی بعضی از آنها را به بهداری منتقل کرده اند هنگام انتقال به بهداری توسط پاسداربندها همراهی می شدند و اجازه تماس با سایر زندانیان به آنها داده نمی شود
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیریهای گسترده و تحت شکنجه قرار دادن دستگیرشدگان اخیر برای گرفت مصاحبۀ تلویزیونی را محکوم می کند. و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای ازادی تمامی دستگیر شدگان اخیر است
03 تیر 1388 برابر با 24 ژون 2009گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل سازمان دیدبان حقوق بشر