Saturday, August 22, 2009

محمد ملکی بازداشت شد

محمد ملکی بازداشت شد

صبح امروز ماموران امنیتی با هجوم به منزل دکتر محمد ملکی وی را دستگیر کردند. ماموران مدارک شخصی، کامپیوتر، دفترچه یادداشت و دیگر مدارک دکتر ملکی را نیز ضبط کرده با خود بردند. هجوم ماموران با اعتراض شدید همسر دکتر ملکی، خانم میرمعز، همراه بوده است. ماموران هنگام بازرسی از تمامی خانه فیلمبرداری کرده و وقتی همسر دکتر ملکی علت فیلمبرداری را جویا شده، گفته اند میخواهیم فیلمها را به قاضی حداد بدهیم. لازم به ذکر است که دکتر محمد ملکی بیش از 3 ماه است که مشغول مداوای سخت بیماری پروستات است

----------------

بنا به اخبار رسیده اقای دکتر محمد ملکی دبیر جنبش همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران،صبح امروز با یورش نیرو های امنیتی به منزل ایشان بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد.دکتر محمد ملکی 78 ساله از سرطان پروستات رنج می برد و تحت درمان است. به این لحاظ جان او در خطر است و امنیتی ها نیز به خوبی از این امر اگاه هستند.با وجود این که امنیتی ها به خوبی اگاه هستند که دکتر ملکی فردی نیست که از چنین بازداشت هایی واهمه داشته باشد و از دیگر سو او در درگیری های اخیر نیز نقشی نداشته تا ان ها بخواهند ،پروژه ی اعترافگیری را تکمیل کرده و احیانا جنبش سبز را به بیرون از ایران ربط بدهند،پیش بینی می شود که بازداشت دکتر ملکی فقط به این دلیل صورت گرفته که از روند معالجاتش جلوگیری کرده و یا این که بخواهند وزن و اعتبار اپوزسیون سکولار در شرایط فعلی را محک بزنند.بر همین اساس باید از همگان خواست تا نگرانی خود از بازداشت فردی 78 ساله که دچار بیماری سرطان است را ابراز دارند.رژیم با تکرار این سرکوب ها نتیجه ای جز بدنام تر کردن خود نخواهد گرفت و این اقدامات ضد حقوق بشری اش روز به روز او را رسوا تر خواهد کرد

انجمن زندانیان سیاسی