Wednesday, December 3, 2008

دو سال حبس براي سه فعال اجتماعي بهايي در ياسوج

سه فعال اجتماعي بهايي در شهر ياسوج به نامهاي زليخا موسوي ، روحيه يزداني و علي عسکر روانبخش توسط دادگاه انقلاب شهر مذکور در پي برگزاري دادگاه مورخه 28/8/87 به تحمل دو سال حبس تعزيري محکوم گرديدند.خانم ها زليخا موسوي و روحيه يزداني در بهار سال جاري اقدام به برگزاري کلاسهاي آموزش فضائل با موضوعاتي همچون احترام به والدين ، صداقت ، عدالت و .. در بين کودکان با اطلاع و رضايت والدين آنان نمودند.در مرداد ماه سال جاري اداره اطلاعات از ادامه برگزاري کلاسهاي مذکور جلوگيري نمود و دو فرد مذکور به همراه آقاي علي عسکر روانبخش (همسر خانم موسوي) را به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجويي قرار دادند ، همچنين با مراجعه به منزل آنان تعدادي از کتب و تصاوير مذهبي به همراه لوازم شخصي آنان را ضبط نمودند.در تاريخ 5/8/87 هر سه فعال بهايي به ستاد خبري وزارت اطلاعات در شهر ياسوج احضار و همگي بازداشت گرديدند ، و حداقل تا سه شبانه روز پس از بازداشت آنان خانواده هاي اين افراد در بي خبري و نگراني پيگير سرنوشت آنان بودند.با انتقال آنان به زندان مرکزي شهر ياسوج خانواده ها از سرنوشت آنان مطلع گرديدند اما به دليل ممنوع بودن ملاقات قادر به ملاقات آنان نگرديدند.نهايتاً دادگاه اين افراد با اتهامات اقدام عليه امنيت کشور از طريق تشکيل کلاسهاي ضد اسلامي برگزار و همگي آنان به تحمل دو سال حبس تعزيري محکوم گرديدند.اين افراد هم اکنون نيز از حق داشتن ملاقات با خانواده محروم مي باشند ، شايان ذکر است خانم يزداني داراي سه فرزند کودک و نوجوان دختر مي باشد ممانعت از ملاقات ايشان باعث ايجاد مشکلات شديد روحي و رواني براي فرزندان ايشان گرديده است
مجموعه فعالان حقوق بشر