Wednesday, December 10, 2008

اطلاعیه شاخه بوشهر حزب مرز پرگهر درخصوص محکومیت اسماعیل جعفری خبرنگار بوشهری


با خبر گشتیم که رژیم جنایتکار حاکم بر ایران در اقدامی تازه حکم به محکومیت یکی از خبرنگاران شجاع استان اسماعیل جعفری داده به این امید که با این اقدام ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مطبوعات انها را مجبور به سانسور اخبار مربوط به بحران های موجود در استان نماید.غافل از اینکه استان بوشهر بارها نشان داده در مقابل دیکتاتوری هیچگاه کوتاه نیامده و نخواهد امد.در اینجا بر خود لازم می دانیم به سایتهایی کیهان مسلک البته بی اهمیت تر از کیهان به مانند: سوک بوشهر نیوز ارم نیوز جانا هشدار دهیم که به جای انکه خبرنگاری را که تنها جرمش انعکاس مشکلات استان بوده را به جاسوسی محکوم نمایند . سعی نمایند به مشکلات موجود در استان بپردازند. نه انکه خود در نقش عوامل امنیتی برای همکار مطبوعاتی خویش اتهام و نیز حکم صادر نمایند مگر انکه خود را عوامل اطلاعاتی بدانند که نحوه عملکرد خبری انها تا کنون نیز بیانگر امنیتی و اطلاعاتی بودن انها می باشد. و البته این نوید را به مردم استان بوشهر بدهیم که این تهدیدات کوچکترین تاثیری در اراده فرزندان شما نداشته و اتفاقا با شدتی بیش از گذشته به افشای جنایات رژیم در بوشهر خواهند پرداخت.منتظر خبرهای مستندی از مشکلات استان باشید که بزودی از طریق شاخه بوشهر مرز پرگهر به اطلاع شما خواهد رسید. تا همگان بدانند در عصر ارتباطات با تهدید و زندان نمی شود جلو انتشار مشکلات استان را گرفت
پاینده ایران
مرگ بر رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران