Sunday, December 28, 2008

دختر دانشجوی مورد تعرض معاون حراست دانشگاه کرمانشاه از ادامه تحصیل انصراف داد


خبرنامه امیرکبیر: طبق اخبار رسیده دختر دانشجویی که یک سال پیش مورد تعرض معاون حراست دانشگاه کرمانشاه قرار گرفته بود تحت فشارهای وارده از سوی مسئولین این دانشگاه مجبور به انصراف از تحصیل شد
یک سال پیش اعلام شد معاون حراست دانشگاه کرمانشاه یکی از دختران دانشجوی این دانشگاه را با تهدید توسط اسلحه کمری مورد تعرض قرار داده است. این مقام مسئول که گویا در پرونده خود موارد دیگری از این قبیل داشته با توصیه مسئولین خارج از دانشگاه به این سمت منصوب شده بود. وی پس از فاش شدن این مسئله توسط دفتر تحکیم وحدت از سمت خود برکنار شد
پس از آن اعلام شد مسئولین دانشگاه کرمانشاه و مسئولین وزارت علوم از علی نیکونسبتی، مسئول وقت روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، به علت فاش نمودن این مسئله شکایت کرده اند. این در حالی است که هیچ گونه دادگاهی به منظور محاکمه معاون حراست دانشگاه کرمانشاه تشکیل نشد
به گزارش خبرنامه امیرکبیر اخبار رسیده حکایت از آن دارد که دختر دانشجویی که در آن حادثه مورد تعرض قرار گرفته بود تحت فشار مسئولین دانشگاه مجبور به انصراف از تحصیل شده است. شنیده ها حاکی از آن است خانواده این دانشجو به شدت از این که این مسئله را در رسانه ها خبری کنند منع شده اند. این انصراف ظاهرا سال گذشته انجام شده است
در حادثه مشابهی وقتی دانشجویان دانشگاه زنجان سوء نیت معاون دانشجویی این دانشگاه نسبت به یکی از دختران دانشجو فاش کردند، دو نفر از این دانشجویان بازداشت و برای آن ها پرونده قضایی تشکیل شد. این دو دانشجو به همراه یکی دیگر از دانشجویان بدون این که حکم انضباطی برای آن ها صادر شود از ثبت نام در ترم جاری محروم شدند