Saturday, December 20, 2008

اطلاعیه حزب مرز پرگهر در مورد ربوده شدن اسماعیل جعفری خبرنگار بوشهری


گماشتگان امنیتی حکومت در اداره اطلاعات استان بوشهر با یورش به منزل اسماعیل جعفری وی را با خود به مکان نامعلومی منتقل نموده اند اسماعیل جعفری خبر نگار شجاع بوشهری که در انعکاس خبر های مربوط به مشکلات بوجود آمده توسط رژیم اشغالگر حاکم بر ایران در بوشهر نقش عمده ای بر عهده داشته است در پی انعکاس عکس های تظاهرات کارگران شرکت دریائی صدرا توسط اطلاعات بازداشت و به ۵ ماه زندان محکوم گردید. در حالی که حکم به تازگی به وی ابلاغ گردیده بود و انتظار می رفت که وی بتواند از حق تجدید نظر خود استفاده نماید متاسفانه بار دیگر با یورش نیروهای اطلاعات استان بوشهر به مکان نامعلومی انتقال یافته و تلاش خانواده وی جهت اطلاع از وضعیت وی تا کنون بی نتیجه مانده است
حزب مرز پرگهر به تمامی مراجع حقوق بشر هشدار می دهد که مسئولیت سلامتی و جان وی بر عهده ی جمهوری اسلامی می باشد
حزب مرز پرگهر ضمن ابراز نگرانی شدید از وضع سلامتی نامبرده از تمامی مراجع حقوق بشر و سازمان های سیاسی جهت آزادی وی درخواست کمک می نماید
مرگ بر جمهوری اسلامی