Saturday, December 20, 2008

مدیر بنیاد علوی در آمریکا بازداشت شد

خزانه داری آمریکا

خزانه داری آمریکا به دنبال ضبط دارایی های ایران در آمریکاست
پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) رئیس ایرانی بنیاد علوی را در ارتباط با پرونده ضبط دارایی های به گفته آمریکا متعلق به بانک ملی ایران در شهر نیویورک، بازداشت کرده است
اف بی آی می گوید فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی، قصد نابود کردن مدارک مربوط به این پرونده که باید به دادگاه ارائه می شد، را داشته است
وکیل فرشید جاهدی یا خود او هنوز به این اتهام به طور رسمی واکنش نشان نداده اند
بنیاد علوی پیش از انقلاب ایران به بنیاد پهلوی شهرت داشت. این بنیاد در حال حاضر از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان است
بنیاد علوی مالک 60 درصد سهام یک ساختمان 36 طبقه معروف به ساختمان شماره 650 در خیابان پنجم در شهر نیویورک است
دولت آمریکا می گوید 40 درصد سهام این ساختمان به طور غیر مستقیم از دارایی های بانک ملی ایران است و درصدد مصادره آن برآمده است
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه (17 دسامبر) شرکت آسا مستقر در نیویورک، را متهم کرد که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیر مجاز در آمریکا دست زده است و برای ضبط دارایی های آن پرونده ای را به جریان انداخت
در جریان تحقیقات درباره این پرونده است که ماموران اف بی آی رئیس بنیاد علوی را در نیویورک بازداشت کردند و پرونده ای علیه وی به راه انداختند
هنوز روشن نیست که رئیس این بنیاد به قید وثیقه آزاد شده باشد
بی بی سی