Saturday, December 27, 2008

اطلاعیه شماره سه حزب مرز پرگهر در خصوص وضعیت اسماعیل جعفری خبرنگار بوشهری در بند اداره اطلاعات استان بوشهر


اسماعیل جعفری خبرنگار در بند بوشهری

همانگونه که قبلانیز اعلا م نموده بودیم اسماعیل جعفری خبرنگار بوشهری در حالی که توسط دادگاه انقلاب به ۵ ماه زندان محکوم گردیده بود در تاریخ ۲۷ آذر ماه و قبل از آنکه حق تجدید نظر در حکم خود را داشته باشد . در یورشی شب هنگام و توسط اشخاصی که طبق منابع خبری حزب مرز پرگهر در بوشهر از افراد اداره اطلاعات استان بوشهر بودند مجددا بازداشت گردید که با توجه به این افشاگری حزب مرز پرگهر سایت های وابسته به اطلاعات و اداره ارشاد استان که نقش امینتی بودن مدیر کل آن نصراله شفیعی و نقش تخریبی سایت های وابسته به ارشاد استان بر مردم استان بوشهر نیز پوشیده نیست خود در اطلاعیه ای مجبور به تایید خبر اعلام شده توسط حزب مرز پرگهرمبنی بر ربوده شدن وی توسط اداره اطلاعات استان بوشهر شدند.حزب مرز پرگهر ضمن محکوم نمودن این عمل غیر قانونی که توسط بازوهای سرکوب خود در استان اداره ارشاد و اطلاعات استان جهت فشار توام با شکنجه جهت اخذ اعترافات واهی از اسماعیل جعفری و فیلمبرداری از وی از تمامی نهاد های بین المللی حقوق بشر و احزاب سیاسی مخالف رژیم می خواهد تمام توان خود برای آزادی نامبرده را بکار گیرند و نیز اعلام می دارد رژیم جمهوری اسلامی مسئول جان اسماعیل جعفری خبرنگار بوشهری می باشد و کلیه اعترافات احتمالی وی فاقد اعتبار است

مرگ بر جمهوری اسلامی
پاینده ایران

------------------------------------------

گزارشگران بدون مرز

ازسوی دیگر اسماعيل جعفری وبلاگ‌نویس و روزنامه نگار بنا به گفته خانواده و دوستانش در تاریخ ٢٧ آذرماه از سوی مقامات امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی انتقال یافته است. وی از سوی دادگاه انقلاب بوشهر به پنج ماه زندان محکوم شده بود. وب‌نگار وبلاگ راه مردم در روز ١٩ فروردين به هنگام پوشش خبری تظاهرات ده ها کارگر اخراجي شرکت ايران صدرا در برابر استانداری بوشهر بازداشت شد. وی در تاريخ ٥ ارديبهشت ماه پس از سه هفته بازداشت با سپردن وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شد