Monday, December 15, 2008

تن فروشي از فقر و بي پناهي - ويديو

برای گرفتن طلاق از شوهر معتادم مجبور به سکس با آخوند قاضی رئیس شعبه شدم

ویدئو کوتاه از ریاکاری و فریبکاری آخوند_۱۰ ثانیه

یک آخوند جمکرانی در حال دختر بازی

فیلم کامل آخوند گلستانی به مدت ۱۵ دقیقه--+18

18ویدئو حاج هلالی: مداح اهل بیت در حال خانوم بازی

ويديو كوتاه اخوند خاتمي فريبكار و دختر جوان-20 ثانيه

التماسهاي دختري براي رهايي از دست ماموران -

ويديوبر اين صحنه خون بايد گريست ـ ويديو
فقر در مجاورت نيروگاه اتمي بوشهر- ويديو
تجاوز به دختري توسط اخوند محمودي رييس حوزه علميه و پسر امام جمعه ورامين - ويديو
اخوندي با ذهن و فكر خبيث - ويديو

تن فروشي از فقر و بي پناهي - ويديو

در افشاني برادر حزب الهي در توجيه توحش شلاق - ويدي..

.ارشاد دختري به وسيله سربازان مقام عظما به بهانه بد..

.تخريب قبرستان بهاييان قايمشهر از تهديد تا اجرا در