Friday, December 5, 2008

ارمان نامه و تاريخچه حزب مرز پر گهر ايران

لطفا روي تصوير كليك كنيد

هشتم جولای 1998 حزب مرزپرگهر به کوشش گروهی خبرنگار و نویسنده ملی گرا ومعتقد به جدایی دین از سیاست پایه گذاری شد. حزب مرزپرگهر یکی از فعال ترین گروه های حاضر در جریان تظاهرات دانشجویان دانشگاه در جولای 1999 بود که در پنجمین روز این تظاهرات , در( 13 جولای ) رهبران و اعضای مرزپرگهر بوسیله حکومت اسلامی دستگیر و به زندان توحید که یکی از زندانهای مخفی رژیم بود انتقال داده شدند. بخاطر مزاحمت بیش از حد حکومت اسلامی که در باره این حزب اعمال میشد گروهی از اعضای سازمان مجبور به ترک کشور شدند. ما با افتخار ادامه راه مرز پرگهر را در خارج از کشور اعلام میکنیم وتمام تلاش خود در راه رهایی ایران به کار میگیریم تا آزادی و جدایی دین از سیاست را در ایران عزیزمان پایدار کنیم