Tuesday, June 9, 2009

فيلم محمد‌علی رحماني اصلاحطلب عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز و وزیر کشور کابینه‌ی احتمالی کروبی در حال انجام توحش سنگسار ـ ويديو +18

اصلاح طلبان و اصول گرایان دو روی یک سکه اند

تصوير زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي در حال لگدمال كردن پرچم ـ عكس

با وزیر کشور کابینه‌ی احتمالی کروبی آشنا شویم

او یکی از جنایتکاران علیه بشریت است. وی در اوایل دهه‌ی ۷۰ در جریان مراسم سنگساری که در یکی از پایگاه‌های نیروی انتظامی برگزار شد کسی بود که اولین سنگ را به سمت قربانیان پرتاب کرد. در جریان این مراسم دو نفر از ابواب جمعی نیروی انتظامی، سنگسار شدند و نفر سوم به تخته شلاق بسته شد. صادر کننده این حکم ضد‌انسانی علی‌ رازینی رئیس و حاکم شرع مجتمع قضایی نیروهای مسلح بود. توجه شما را به فیلم این مراسم جلب می‌کنم. در این فیلم در دقیقه شش و ۴۳ ثانیه می‌توانید چهره‌ی محمد‌علی رحمانی کاندیدای کروبی برای وزارت کشور را ملاحظه کنید