Monday, June 1, 2009

دلایل تحریم انتخابات در گفتگوی روزبه فراهانی پور از رهبران حزب مرزپرگهر با تلویزیون پارس


در این برنامه تلویزیونی روزبه فراهانی پور از رهبران برجسته حزب مرز پرگهر ضمن افشاگری در خصوص ماهیت انتصابات ریاست جمهوری رژیم در ایران دلایل عدم شركت حزب مرزپرگهر و نیز فواید حاصل از تحریم اینگونه انتصابات را تشریح نمود. برای دیدن فیلم کامل این افشاگری لطفا بر روی لینک های زیر کلیک نمایید