Friday, June 12, 2009

آقای محترم، تويي كه تحريمي ها را ميمون خواندي الان احساس .. بودن بهت دست نداده؟

الان روز بعد از انتخابات است، تاکنون احمدی نژاد بر اساس اعلام وزارت کشور با بیش از شصت و نه درصد آرا پیش است و این طور که پیش می رود باید قبول کرد که وی بار دیگر به عنوان رییس جمهور ایران از صندوق بیرون آورده شد. در طی این مدت ما تحریمی ها بسیار مورد بی احترامی قرار گرفتیم. نمی خوام نام ببرم اما یکی از همین مشارکتی های دو آتشه ما رو به میمون تشبیه کرده بود
حال باید پرسید آقای محترم، احساس نمی کنی الان دو تا شاخ رو سرت سبز شده؟ الان احساس «خر» بودن بهت دست نداده؟