Friday, June 12, 2009

تحريمي ها مظلوم بودند ولي استوار و اگاهانه ايستادند و فريب نخوردند

فرق شور و شعور
از ماهها پيش دوستي تحريمي بنام شايگان اسفندياري در وبلاگش گامرون اين مطلب را نوشته بود درايت ودانايي او را بايد ستود
من انتخابات را تحریم می کنم زیرا اعتقاد دارم که احمدی نژاد با رای مردم نیامده که حال با رای مردم برود. برای من مسلم است که احمدی نژاد به مدد تقلب های فراوان بار دیگر به عنوان رییس جمهور انتخاب می شود. گرچه من تفاوتی بین میرحسین با احمدی نژاد نمی بینم اما اگر هر کاندیدایی به غیر از احمدی نژاد رییس جمهور شد من شخصا همین جا از رای دهندگان عذر خواسته و از دوره ی بعد خود از مشوقان رای دادن خواهم بود
طبرزدی :اما از این مسئله نیز اگاهم که اگر احمدی نژاد از صندوق بیرون بیاید یا میرحسین موسوی،در فردای فروکش کردن تبلیغات این نمایش،زندان ها ی رژیم برای امثال من اب و جارو خواهد شد و نه برای نوری زاده و مخملباف و نبوی که سال هاست جلای وطن کرده و در بهشت امن راحت گزیده اند. ما باید هزینه بدهم اما این دوستان شرایط سیاسی فردای ما را بسازند. برای این که انان با اراده ی غرب هماهنگ اند. پرزیدنت اوباما شعار تغییر سر داده و او اینک رییس جمهور ابر قدرت جهان است. در نتیجه صداهایی بلند خواهد شد که با این صدا هم اهنگ باشند. ولی ایا این منصفانه است!ما باید فقر و سرکوب را تحمل کنیم ولی این هم میهنان عزیز برون مرز هستند که از تریبون های ازاد استفاده می کنند و برای این رژیم بی رحم فرصت و مشروعیت می خرند. باز گلی به جمال گنجی که اگر چه سکوت کرد اما به خودش این اجازه را نیز نداد تا با شرکت در این کارنا وال تبلیغی اب به اسیاب رفسنجانی و موسوی و خامنه ای بریزد