Sunday, June 21, 2009

یکشنبه عصر؛ اعتراضات مردمی تهران آغاز شد


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از تهران، اعتراضات گسترده مردم و جوانان تهران در نقاط مختلف آغاز شده است
مردم تهران از ساعت 14:00 امروز یکشنبه 31 خرداد اعتراضات خود را آغاز کردندو به اعتراضات گسترده خود در نقاط مختلف تهران ادامه میدهند
اعتراضات مردم تهران در نقاطی مانند میدان انقلاب ،میدان آزادی ،فاطمی،میدان فلسطین بصورت گسترده آغاز شده است
جوانان شعارهایی مانند: مرگ بر خامنه ای ،مرک بر دیکتاتور ،خامنه ای حیا کن سلطنت را رها کن،مرگ بر دیکتاتور و شعارهای دیگر خود ادامه میدهند.نیروهای گارد ویژه،سپاه پاسداران و لباس شخصیها بصورت بسیار زیادی تمام مسیر آزادی تا ولی عصر را بسته اند و زنجیره ای از ماشینها و موتورسوارها در آنجا مستقر کرده اند . سر تمامی کوچه های منتهی به آزادی و انقلاب و ولی عصر نیروی انتظامی و لباس شخصیها ایستاده اند. چندین هلی کوپتر بر فراز جمعیت معترض به پرواز در آمده است . نیروهای یگانه ویژه و لباس شخصیها به تجمعات مردم با باتوم یورش می برند و آنها را مورد ضرب وجرح قرار میدهند و همچنین اقدام به بازداشت جوانان می کنند