Saturday, June 20, 2009

سى ان ان: حكومت نظامى اعلام نشده در تهران

تلويزيون سى ان ان از يک حكومت نظامى اعلام نشده در تهران خبر داد. اين شبکه خبری به نقل از منبعی اعلام کرد در تهران يک شبه حكومت نظامى حاكم شده است. همين الان ما از يک بازرسى بسيج عبور كرديم
یک گزارش دیگر از تهران حاکی از آن است که پس از سخنرانى خامنه اى در نماز جمعه دیروز، سپاه پاسداران اقدام به يک جابجايى مهم کرده است. به اين ترتيب كه نيروهاى بسيجى را از تمام شهرهاى استان تهران به شهر تهران و كرج منتقل نموده است. هم‌چنين از شب گذشته در كنار هر پاسگاه نيروى انتظامى، يک اتوبوس پر از بسيجى مستقر شده است