Saturday, June 20, 2009

دارند هموطنان را می کشند

بر اساس آخرین اخبار رسیده مجتبی خامنه ای محل ستاد فرماندهی حمله به مردم را ترک کرده تا به بالین خامنه ای برود که وضع جسمی بسیار وخیمی دارد
----
9:12
Clashes in Rashtدرگیری ها در رشت آغاز شد
9:15
the lives of thousands of people at enghelab sq in danger. presence of more people there can help.جان هزاران انسان در میدان انقلاب در خطر است در سایر نقاط به بیون از خانه بیایید تا نظام مجبور به پخش نیروهای سرکوب گر خود شود
9:17
Gunfire in Arya Shahr, West of Tehran.در خیایان آریا شیراز و تهران صدای شلیک گلوله به گوش می زسد
9:20
Australian (No. 13, 23rd St.) embassy accepting Iranians injured in today's debate.


AZ farda farsi type mikonam
------
تمام کوچه ها و خیابانهای منتهی به میدان نمازی و میدان دانشجو (علم) توسط لباس شخصی ها ( بسیجی های گردان عاشورا) مسدود شده و از اضافه شدن مردم به تظاهرات جلوگیری میکنند.

درگیری کماکان ادامه دارد و عده ای از پیراهن سفیدان که از ترس شناخته شدن با نقاب به خیابانها آمده اند به وسیله پرتاب سنگ و شعارهای درود بر بسجی و مرگ بر آشوب گر حتی به ماشینهای عبوری اعلام موجودیت میکنند.

مردم دسته دسته به طرف محل تظاهرات در حال حرکت هستند.

به امید پیروزی
-----
درگیری شدید بین مردم شیراز و نیروی انتظامی در حال جریان است.

شعار مردم کلا برگشته است.

شعار جدید این است.

نه احمدی نه موسوی زنده باد رضای پهلوی

نیروی انتظامی با قساوت تمام سر اسلحه را به طرف مردم برگردانده و به شدت در حال شلیک است.

درگیری ها در فلکه گاز ، تپه تلویزیون و میدان دانشجو در حال انجام است.

مردم برای تصرف صدا و سیما در حال هجوم هستن
--------------
میر حسین موسوی :
به مردم بگویید امشب همه به خیابانها بیایند
موسوی دقایقی پیش در میان مردم اعلام کرد: من غسل شهادت کرده ام
آخرین خبر موثق مردم دیگر ترسی ندارند فرار یگان ویژه در ستارخان و سعادت آباد. میر حسین موسوی در خیابان جیحون در میان مردم اعلام کرد: من غسل شهادت کرده ام، اگر من را دستگیر کردند همه اعتصاب کنید و سر کار نروید
--------------
شعارها مستقیما به طرف خامنه ای است
مرگ بر دیکتاتور
--------------
یک نفر در بیمارستان لقمان و یک نفر در بیمارستان خمینی شهید شد
----------------
مردم در میدان تجریش جمع شده اند و فریاد می زنند مرگ بر خامنه ای
می کشم می کشم آنکه خواهر و برادرم کشت
-----------------
بر اساس اخبار تایید نشده وضعیت جسمی خامنه ای بسیار وخیم گزارش شده و پزشکان مخصوص وی در اطراف وی هستند
---------------
صدای تیر از نزدیک بیمارستان خمینی و میدان آزادی به گوش می رسد
--------------
با استفاده از هلی کوپتر در حال پاشیدن مواد شیمیایی بر روی ملت هستند
--------------
بسیج بر روی مردم در میدان صادقیه شلیک می کند و تا کنون چهار نفر کشته شده اند
-----------
هنگامی که یک مامور ویژه می خواست به مردم حمله کند یک زن یقه او را گرفت و گفت آیا تو ایرانی نیستی؟
مامور به نا گاه ناتوان ایستاد و دیگر نای حمله نداشت
-----------------
دارند هموطنان را می کشند
به سمت مردم تیر اندازی می کنند