Wednesday, June 17, 2009

درخواست "پول تیر" از خانواده های قربانیان


پریش پاهکین
ارعاب و دستگیری شبانه خانواده قربانیان
حکومت ضد بشری با حمله شبانه به خانه قربانیان داغدار حوادث خونین اقدام به تهدید خانواده های آنان و بازداشت و دستگیری های گسترده می نماید و از گاز اشک آور و شلیک مستقیم گلوله نیز استفاده می کند
بنا بر این گزارش درگیریهایی که در میدانهای مختلف تهران روی داده است بسیار خونین و آمار تلفات بسیار بیشتر از آن چیزی است که رسانه ها بازتاب داده اند .تنها در یک مورد به گواهی شاهدان عینی از منطقه شهران خبر رسیده است که جوان 18 ساله ای به نام "مهدی کرمی" روز دوشنبه همزمان با تظاهرات گسترده در سراسر میدانهای شهر تهران همراه با چند جوان دیگر از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. روز سه شنبه خانواده قربانیان برای دریافت خبر از وضعیت عزیران خود به کلانتریها مراجعه نموده اند و پس از ساعتها سرگردانی از مرگ فرزندان خود خبر یافته اند . مقامات گفته اند که اجساد را تحویل نخواهند داد و خانواده قربانیان ملزم به پرداخت "پول تیر" نیز هستند.بنا بر همین گزارش ساعاتی پس از نیمه شب سه شنبه و بامداد چهارشنبه خانواده مقتول که سرگرم سوگواری در خانه خود واقع در شمال غرب تهران بوده اند از سوی گارد ویژه موتور سوار مورد تهدید قرا گرفته و پس از شلیک چندین گلوله و پرتاب گاز اشک آور تعدادی از ساکنین خانه و همسایگان حاضر در صحنه را با خود به مکان نامعلومی منتقل نموده اند .پس از وقوع این حادثه مردم به جان آمده به پشت بامها رفته و اقدام به سر دادن شعارهایی از قبیل "مرگ بر دیکتاتور" و مرگ بر خامنه ای" نموده اند. اضافه می شود اوضاع در همه خیابانهای پایتخت به شدت امنیتی است و رفت و آمدها مورد کنترل واقع می شود
بدین وسیله به آگاهی همه وجدانهای بیدار جهان و همه مدافعان حقوق بشر می رسانم که جنایت علیه بشریت در خیابانها و خانه های ایران در جریان است
27/3/88