Thursday, June 18, 2009

اسناد تازه در باره شرکت احمدی نژاد در ترور قاسملو


به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، یک نماینده پارلمان اتریش امروز از انتشار اسناد تازه ای در باره دست داشتن احمدی نژاد در ترور شماری از اعضای اپوزیسیون در وین در سال 1989 میلادی خبر داده است
به گفته این نماینده پارلمان اتریش، یک فرد آلمانی شهادت داده که سلاح برای انجام ترور مخالفان از جمله عبدالرحمان قاسملو رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران را در شهر وین به احمدی نژاد تحویل داده است
بنابراین گزارش، فرد آلمانی این موضوع را در تاریخ ششم آوریل سال 2006 در جریان بازجويی به پلیس ضد مافیا در ایتالیا بیان داشته است. این فرد در آن زمان در ایتالیا در زندان بسر می برده است
به گفته این قاچاقچی اسلحه، سلاحهايی که برای انجام ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران بکار برده شد، چند روز پیش از سوقصد در سفارت جمهوری اسلامی در وین به افرادی از جمله احمدی نژاد تحویل داده شده بود