Friday, June 12, 2009

بهروز جاوید تهرانی در معرض خطر جدی قرار دارد /از 11 خرداد ماه تا به حال هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج ،بهروز جاوید طهرانی آخرین زندانی بازمانده از قیام دانشجویان 18 تیر 1387 از 11 خرداد ماه تا به حال هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست

آخرین بار روز 11 خرداد ماه با فشارهای بین المللی و پافشاری زیاد خانواده آقای طهرانی موفق به ملاقات کابینی کوتاهی با عزیزاشان در بند1 معروف به بند آخر خطی ها و در سلولهای انفرادی که پاسداربندها به آن سگدونی اطلاق می کنند شدند.آقای جاوید طهرانی در آن ملاقات تاکید بر ادامه اعتصاب وادامه شکنجه غیر انسانی علیه خود داشت. خانواده آقای طهرانی شاهد کاهش وزن شدید عزیزشان و شرایط بسیار بد جسمی او بودند. پس از آن هیچگونه ارتباطی بین وی و خانواده اش وجود نداشته .بی اطلاعی از شرایط بهروز جاوید طهرانی که در اعتصاب غذای طولانی بسر می برد و همچنین تحت شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی و شرایط طاقت فرسا سلولهای انفرادی است باعث نگرانی شدید این خانواده شده است. خانوادۀ او نسبت به جان عزیزشان ابراز خطر شدید می کنند.و اظهار می دارند که جان او در معرض خطر جدی قرار دارد

زندانیانی که به سلولهای انفرادی بند 1 که پاسداربندها به آنها سگدونی می گویند منتقل می شوند. به زندانیان در روز یک وعده غذا داده می شود. زندانیان در طی 24 ساعت 2 بار حق استفاده از دستشوئی دارند. زندانیان برای مدت طولانی با دست بند و پابند به شیوه های مختلف در سلول انفرادی به حال خود رها می شوند و هرگونه اعتراض نسبت با شرایط موجود آماج انواع باتومهای پاسداربندها قرار می گیرند. زندانی دائم در زیر شکنجۀ روحی و جسمی و تحقیر پاسداربندها قرار دارند.شکنجۀزندانیان سیاسی و سایر زندانیان بدستور و بعضا تحت نظارت علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج صورت می گیرد و کسانی که مستقیما در شکنجۀ آقای بهروز جاوید طهرانی نقش دارند عبارتند از: علی محمدی معاون زندان، کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان،خادم رئیس بند 1 زندان همراه با تعدادی از پاسداربندها صورت می گیرد

.لازم به یادآوری است از اوایل اردیبهشت ماه فشارها و تهدیدات علیه زندانیان سیاسی بند 2 برای انتقال هر کدام از آنها به نقطه ای آغاز گردید.روز یکشنبه 13 اردیبهشت ماه گارد ویژه زندان با یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی ،آنها را مورد ضرب وشتم قرار داد و زندانیان سیاسی را با خشونت به سلول انفرادی و سایر سلولهای بند 2 منتقل کرد. زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی آخرین زندانی قیام دانشجویان سال 1378 که آماج ضربات باطوم گارد ویژه قرار گرفته بودو بطور وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار گرفت به سلولهای انفرادی انتقال یافت. آقای جاوید طهرانی در اعتراض به اقدامان وحشیانه اقدام به اعتصاب غذا نمود. زندانی سیاسی افشین بایمانی به بند 5 زندان گوهردشت انتقال یافت

.زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی تنها زندانی بازمانده از قیام دانشجویان در تیر ماه 1378 می باشد. او بار ها توسط سعید شیخان سربازجوی وزارت اطلاعات و پاسداران زندان گوهدشت کرج تهدید به حذف فیزیکی شد. سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای تهران 9 اردیبهشت ماه خطاب به بهروز جاوید طهرانی گفت بود: تو را جایی می فرستیم تا بفهمی زندان یعنی چه؟ رئیس سالن ملاقات در تاریخ 17 فروردین ماه خطاب به بهروز جاوید طهرانی گفت: ضد انقلاب عوضی، تو را هم می فرستیم پیش رفیقت ساران
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که متوجه جان زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی است هشدار میدهد و از تمامی هموطنان در داخل و خارج ایران می خواهد برای نجات جان این زندانی سیاسی اقدام نمایند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی است
2009 22 خرداد 1388 برابر با 12 ژون

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر