Friday, January 22, 2010

انگ تجاوز، پاسخ عراقي‌ها به كادوي 60ميليون دلاري از جيب مردم ايران

در حالي كه بيش از يك ماه از جنجال ايجاد شده توسط مقامات عراقي و رسانه‌‌هاي عربي مبني برادعاي تصرف چاه نفتي ايران توسط نظاميان ايران مي‌گذرد، خبرنگار «آينده» به جزئيات اين موضوع دست‌يافته است.

به گزارش خبرنگار «آينده» 26 آذرماه علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق مدعي شد يازده سرباز ايراني با نقض حاكميت عراق، «چاه شماره ۴» فكه را تصرف كرده اند. وي اضافه كرده بود:«عراق خواستار خروج فوري از ميدان نفتي شماره ۴ فكه، است. اين ميدان نفتي متعلق به عراق است و عراق به دنبال حل اين مسئله از طريق ديپلماتيك و صلح اميز است.»

در همين زمينه احمدعلي خفاجي، معاون وزير كشور عراق هم گفته بود: يازده سرباز ايراني ساعت سه و نيم بعد از ظهر با ورود به قلمرو عراق يك چاه نفتي در منطقه فكه در استان «ميسان» را تصرف كرده اند. آنها پرچم ايران را بر فراز اين چاه نفتي به اهتزاز در آورده اند و تا حال حاضر همچنان اين چاه نفت را در اختيار دارند.

اين خبر بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي دنيا داشت و حتي برخي سران عرب ديدار با مقامات ايران به نكوهش چنين اقدامي پرداختند


پرچم ايران برفراز چاه نفتي


وزارت نفت و منابع ايراني در آن مقطع صرفاً به تكذيب اين خبر پرداختند؛ اما بررسي‌هاي خبرنگار «آينده» نشان مي‌دهد مهندسين ايراني از يك سال قبل از آن در مقابل چشمان نظاميان عراقي به اين چاه نفتي رفت و آمد داشته‌اند و بدون هيچ ممانعتي به كشف نفت و حفاري پرداختند، اما زماني كه كار پايان يافت وزمان انتقال نفت به لوله‌هاي كشورمان رسيد، جنجال طرف عراقي آغاز شد تا چاه مهمي كه پس از يك‌سال تلاش و صرف هزينه 60 ميليون دلاري توسط مهندسان ايراني به ثمر رسيده بود را تصاحب كنند

مشخص نيست آيا وزارت نفت هماهنگي با طرف عراقي داشته يا نه و در غير اين‌صورت، چرا تنها با صلاحديد خود اقدام به حفاري در عمق 3500 متري زمين نموده و پس از يك سال كار مداوم مهندسين نفت و استفاده از يك دكل حفاري به مدت پنج ماه اقدام به حفر چاه نفت براي عراقيها نموده است

ميدان نفتي پايدار غرب كه مورد منازعه اخير دو كشور ايران و عراق بود در سال ‏1359‏ كشف شد‏.‏ نفت ميدان پايدار غرب از نوع سنگين است (درجه سبكي نفت در لايه آسماري آن ‏17/9‏ درجه و لايه بنگستان آن ‏21/4‏ درجه است) فشار طبيعي مخزن به تنهايي پاسخگوي استمرار توليد نفت نيست‏.‏ از اين رو وجود تلمبه هاي نفت بر سر چاه ها ضروري است‏.‏ جمهوري اسلامي ايران اكنون روزانه ‏24‏ تا ‏25‏ هزار بشكه نفت از ميدان پايدار غرب توليد مي كند‏.‏

پس از گذشت بيست سال از جنگ تحميلي و حضور نيروها و يگانهاي سازمان ملل متحد در مرز ايران و عراق به دليل فقدان معاهده صلح بين دو كشور هنوز نوار مرزي ايران و عراق به درستي شناخته نشده است و در اين بين وزارت نفت مناطق مركزي با عبور از نقاط مبهم و نامعلوم اقدام به تهيه مكان و همچنين اعزام يك دكل حفاري با هزينه چهل ميليون تومان در روز، مدت پنج ماه در كنار پاسگاه مرزي عراق نموده است


عراقيها كه ظاهرا از روز اول مي دانستند انتهاي ماجر ا به كجا مي انجامد، هيچ گونه مانعي براي فعاليت كاركنان شركت نفت ايران ايجاد نمي كردند و اجازه مي دادند كاركنان شركت نفت ايران به راحتي در 3 كيلومتري پاسگاه مرزي خود در منطقه فكه، رفت و آمد نمايند و پس از يك سال فعاليت يك حلقه چاه نفتي انحرافي به طول 2200 متر و عمق 3800 متر توسط كارشناسان ايراني حفاري گردد و سپس منتظر ماندند تا ايران همچنين تجهيزات سرچاهي و به اصطلاح "كريسمس تري" را نيز بر روي چاه نفتي نصب كند و در آن‌زمان كه ايران قصد داشت با احداث خطوط لوله نفت به دست آمده را به يونيت هاي بهره برداري خود انتقال دهد، ناگاه با اعزام سربازان خود تمامي داشته ايران را به باد دادند

عراقيها كه خود براي حفاري چاه مذكور و همچنين عمليات آماده سازي و نصب تجهيزات سرچاهي حداقل بايستي مبلغ 60 ميليون دلار به كمپانيهاي خارجي پرداخت مي كردند، اين امكان را فراهم نمودند تا ايرانيها براي آنها چاه نفت حفاري كنند و سپس موقع بهره برداري، آن را تصاحب نمايند و ايران را هم در ديدگاه جهانيان متجاوز به خاك خود معرفي نمايند

اكنون سوال اساسي از وزارت نفت ايران اين است كه هم اكنون كه بسياري از ميادين مشترك ايران در سيطره همسايگان قرار گرفته و از آن بهره‌برداري مي كنند، اين اقدام چه منفعتي براي منافع ملي ايران داشته است

البته روشن است كه براي جلوگيري از تكرار چنين مواردي بايد هرچه سريعتر وضعيت نوار مرزي ايران با عراق و ميادين مشترك روشن گردد.

بهره برداري از ميدان هاي پايدار غرب و پايدار به عهده شركت بهره برداري نفت و گاز غرب، يكي از سه شركت زيرمجموعه شركت نفت مناطق مركزي ايران در ساختار جديد شركت ملي نفت ايران است كه به صورت رسمي از ابتداي سال 1379 فعاليت خود را با هدف توليد، فرآوري و ارسال نفت و گاز به مبادي مصرف آغاز كرد