Tuesday, January 12, 2010

کشته شدن کمال اولیایی ، برادر یک زندانی سیاسی کرد در تهران

کشته شدن برادر یک زندانی سیاسی کرد در تهران

بنا به خبری که به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی رسیده، کمال اولیایی برادر ارسلان اولیایی زندانی سیاسی کرد ، در تهران به طرز مشکوکی کشته شده است .

گفتنی است کمال اولیایی 32 ساله ، که در تهران مشغول به کار بوده است .حدود 15 روز پیش به طرز مشکوکی کشته شده و جسد وی توسط نیروهای امنیتی در قبرستان بهشت زهرا واقع در شهر تهران به خاک سپرده شده و خانواده ی نامبرده دیروز از کشته شدن فرزندشان مطلع شده اند.

شایان ذکر است کمال اولیایی برادر یکی از فعالان سیاسی کرد به نام ارسلان اولیایی است که سال گذشته به اعدام محکوم شده بود و مدتی پیش حکم اعدام وی به 16 سال زندان تغییر یافت