Wednesday, January 20, 2010

مردی را مخفیانه اعدام کردند، همسر وی در انتظار سنگسار

مردی را مخفیانه اعدام کردند، همسر وی در انتظار سنگسار

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری گفت: رحیم محمدی موکل بنده صبح دیروز بدون اطلاع اینجانب و خانواده‌اش اعدام شد و قرار است به زودی کبری بابایی همسر وی نیز مطابق حکم سنگسار شود.

مصطفایی در گفت و گو با ایلنا با بیان این مطلب گفت: این جوان به همراه همسرش سال گذشته در دادگاه تبریز به حکم پنج قاضی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تبریز به مجازات اعدام و سنگسار محکوم شدند و با تایید دو قاضی شعبه 27 دیوانعالی کشور، حکم آنها آماده اجرا بود. این حکم روز گذشته بدون اطلاع خانواده و وکیل پرونده در محل زندان برای رحیم، متهم مرد پرونده اجرا شد و قرار است به زودی کبری بابایی نیز مطابق حکم سنگسار شود.

او با انتقاد شدید از پنهانی اجرا شدن حکم اعدام یکی از متهمان پرونده (رحیم) گفت: این جوان قربانی جامعه ای شد که زمینه ناهنجاری را برای او مهیا کرد. قربانی انسانهای فرومایه ای شد که برای شهوت رانی از موقعیت نابسامان خانواده رحیم محمدی سوء استفاده کرده و به همسر وی چشم دوختند. سئوال من از ریاست قوه قضاییه این است که اینکه می فرمایید بايد تلاش شود تا مباني حقوق اسلامي که بر پايه احترام به جايگاه رفيع انساني است براي جوامع بشري تبيين شود؛ در چنین شرایطی چگونه است؟

وکیل این پرونده با طرح این سوال از ارائه نامه ای به رییس قوه قضاییه خبر داد و گفت: حالا نگرانی از آن است که در چند روز آینده حکم سنگسار کبری (همسر رحیم) و دیگر متهم پرونده هم به زودی اجرا شود