Thursday, January 7, 2010

آغاز اعدام‌های سیاسی از کردستان

در یک بی خبری رسانه ای، حکومت ایران، فسیح یاسمنی زندانی سیاسی کرد را امروز چهارشنبه ساعت 4 صبح به دار آویخت. شایان ذکر است نامبرده به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران اعدام شده است. در پی ناامیدی حکومت ایران از چیرگی بر اعتراضات مردمی، برخی تحلیلگران این اعدام را نشانه ای از تلاش حکومت برای آغاز یک موج اعدام گسترده و سرکوب مخالفین سیاسی
برمیشمرند تا بدین وسیله شاید بتواند بر امواج فزاینده اعتراض مردمی فایق شوداسامی 18 زندانی سیاسی کرد در انتظار اعــــدام / نگرانی از احتمال اجرای اعدام حبیب لطیفی
حدود دو ماه قبل احسان فتاحیان زندانی سیاسی کرد اعدام شد، سپس حبیب لطیفی، زینب جلالیان و شیرکو معارفی در آستانه‌ اعدام قرار گرفتند/ هم اکنون نیز حبیب‌الله لطیفی زندانی محکوم به اعدام کرد، از بند عمومی زندان سنندج به مکانی نامعلوم منتقل گردیده است. خبرگزاری هرانا ـ حقوق زندانیان: خانواده و تنی چند از زندانیان نگرانی خود را نسبت به بی‌خبری از وضعیت وی اعلام نمودند. حبیب‌الله لطیفی دانشجوی 26 ساله کرد در تیرماه ۱۳۸۷ به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان به اعدام محکوم نمود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. هم اکنون اعدام و تیرباران, جان 18 تن از فعالین کورد را تهدید میکند که اسامی شان به شرح زیر است: 1/ زینب جلالیان/ 2/ حبیب لطیفی / 3/ شیرکو معارفی / 4/جمال محمدی / 5/ سامی حسینی / 6/ رستم ارکیا / 7/ فسیح یاسمنی / 8/ رشید آخکندی / 9/ حسین خضری / 10/ فرزاد کمانگر / 11/ علی حیدریان / 12/ فرهاد وکیلی / 13/ مصطفی سلیمی / 14/ انور رستمی / 15/ محمد امین آگوشی 16/ ایرج محمدی 17/ احمد پولاد خانی / 18/ حسن طالعی/