Thursday, January 7, 2010

مهم / شکنجه و کشتار بازداشت شدگان عاشورا در پادگان عشرت آباد همچنان ادامه دارد

مهم / شکنجه و کشتار بازداشت شدگان عاشورا در پادگان عشرت آباد همچنان ادامه دارد

اطلاعاتی را که من به شما میدهم در موثق بودنش شکی نکنید . چرا که خبری را که من به شما میدهم واقعیتی است که با چشمان خود ظرف چند روز گذشته شاهد آن بوده ام . و عذاب وجدان باعث شد که سکوت نکنم .
تعدادی از دستگیر شدگان روز عاشورا توسط سپاه و نیروهای بسیج در پادگان عشرت آباد نگهداری میشوند . توجه کنید تعداد آمار ارائه شده دستگیر شدگان توسط نیروی انتظامی جدای این دستگیر شدگان توسط سپاه پاسداران در این بازداشتگاه میباشد . سپاه و بسیج در دستگیریهای عاشورا بصورت خود سر عمل کرده و دستگیرشدگان توسط نیروهای خود را به این پادگان انتقال داده اند.
لازم به ذکر است که تعداد دستگیر شدگان بالای 500 نفر هستند که خانمها را در اتاقهایی جدا و آقایان را در اتاقهایی دیگر در شرایط بسیار بد نگهداری میکنند .
سپاه که مسئولیت این پادگان را در اختیار دارد هنوز قانع نشده که دستگیر شدگان توسط خود را به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی بسپارد . و شدیدترین شکنجه ها و اذیت و آزار را علیه این دستگیر شدگان به عنوان محارب به خدا اعمال میکنند تا جایی که دو نفر از این دستگیر شدگان در این بازداشتگاه ظرف 48 ساعت از زمان بازداشت به خاطر شرایط بازداشتگاه و احتمالا ضرب و شتم کشته شدند . و از کشته شدگان احتمالی بعدی من به شخصه دیگر خبری ندارم
درب این بازداشتگاه حتی با مراجعه و اصرار مسئولین قضایی و انتظامی از سوی سپاه به روی این افراد مسئول جهت بازدید در طی مدتی که خبرهایی از این بازداشتگاه در سایتها پیچید باز نشد .
اوضاع و شرایط در این بازداشتگاه برای بازداشت شدگان بسیار بد است
احتمال وقوع فاجعه ای بسیار فراتر از کهریزک در این بازداشتگاه وجود دارد