Monday, January 11, 2010

خشونت علیه زندانیان و استعفای یکی از مسئولان زندان رجایی شهر

خشونت علیه زندانیان و استعفای یکی از مسئولان زندان رجایی شهر
صفتر مرادی افسر جانشین زندان رجایی شهر در اعتراض به ضرب و شتم و شکنجه سیستماتیک زندانیان در این زندان از تمامی مسئولیت های خود استعفا کرد.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: یکی از مسئولان زندان رجایی شهر در اعتراض به اعمال خشونت و ضرب و شتم مستمر زندانیان در این زندان استعفا کرد.

به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، "صفتر مرادی"، افسر جانشین زندان رجایی شهر کرج که جزو مسئولان ارشد این زندان محسوب می شد، در اعتراض به ضرب و شتم و شکنجه سیستماتیک زندانیان در زندان رجایی شهر کرج از تمامی مسئولیتهای خود در سازمان زندانها و بالطبع زندان رجایی شهر کرج استعفا کرد.

نامبرده که تحصیل کرده رشته حقوق است، تا پیش از این همواره به ضرب و شتم زندانیان در این زندان معترض و پیگیر اصلاح آن بوده است که به دلیل آنچه که خود "روحیه اصلاح ناپذیری" خوانده است با استعفای خود به همکاری خود در سازمان زندانها پایان داده است.

لازم به ذکر است، زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) از بدنام ترین زندانهای کشور در حوزه مدیریتی و حقوقی محسوب میشود، به طور سالانه دهها زندانی در پی خشونت های متداول در این زندان جان می بازند و عده کثیری نقص عضو و مجروح می شوند، بندهای انفرادی، سوئیت های تنبیهی، بند اطلاعات سپاه از قسمتهای دیگر این زندان محسوب می شود.