Thursday, January 7, 2010

نيوزويک: ماجرای دختر بن لادن در تهران حکايـت از روابط تنگاتنگ حاکمان ايران با گروه تروريستی القاعده دارد

نيوزويک: ماجرای دختر بن لادن در تهران حکايـت از روابط تنگاتنگ حاکمان ايران با گروه تروريستی القاعده دارد
undefined

صدای آمریکا : هفته نامه نيوزويک چاپ آمريکا نيز در گزارشی با عنوان «القاعده، جعبه پاندروای ايران» می نويسد: دختر ۱۷ بن لادن در تلاش برای گريختن از ايران است. اين خود نشانه ای از روابط تنگاتنگ حاکمان ايران با گروه تروريستی القاعده است. نيوزويک می افزايد: داستان خانواده بن لادن در ايران، به زمانی ديرتر باز می گردد. واشنگتن همواره خواهان روشن شدن در مورد اعضای القاعده در ايران بوده است و اينک ماجرای فرار دختر بن لادن اين پرونده قديمی را دوباره تازه کرده است. نيوزويک می افزايد: اما سياست هويچ و چماق ايران برای تابع کردن القاعده امروزه به جعبه جادويی پاندروا شبيه شده که بيماری و دردسر بسيار برای ايران در بر داشته است. زيرا اينک فاش شده که ديگر رهبران القاعده نيز پس از فرار از افغانستان، حداقل برای مدت کوتاهی در ايران اقامت کرده اند. و ايمان دختر بن لادن که اطلاعات گرانبهايی در اين مورد دارد هم اينک به سفارت عربستان پناه برده اما مقامات ايران اجازه خروج به وی را نمی دهند


منبع
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=11789