Sunday, October 4, 2009

توریست درمانی در مازندران با حضور بیماران عراقی آغاز شد

توریست درمانی در مازندران با حضور بیماران عراقی آغاز شد

کشورهای دیگر از صنعت توریسم پول در میاورند و ما باید ثروت مملکت را به حلقوم گداهای خارجی بریزیم

خبرگزاری مهر: رئیس کانون ایرانگردی و جهانگردی مازندران از حضور بیماران عراقی برای درمان در این استان خبر داد

حسن صفری صبح یکشنبه در کارگروه گردشگری استان با اشاره به اینکه رایزنی های لازم در این خصوص صورت گرفته است، اظهار داشت:‌ این بیماران به صورت تورهای گردشگری به مازندران سفر خواهند کرد

وی با اشاره به اینکه عراق از لحاظ چشم پزشکی و درمان بیماران کلیوی کمبودهای بسیاری دارد، افزود: در حال حاضر بیماران عراقی برای درمان به کشورهای عربی همسایه سفر می کنند

صفری تصریح کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مسئولان عراقی هزینه های درمان و سفر به مازندران با توجه به پیشرفت پزشکی در این استان، بسیار کمتر از هزینه در کشورهای عربی بوده و این امر موجب اشتیاق آنان به حضور در مازندران شده است