Sunday, October 4, 2009

طائب جنایتکار معاون اطلاعات کل سپاه پاسداران شد

طائب جنایتکار معاون اطلاعات کل سپاه پاسداران شد

حسين طائب معاون فرمانده کل و فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج به عنوان معاونت جدید اطلاعات سپاه پاسدارن منصوب شد. نام طائب پیش از این در رسانه های مختلف به عنوان فرمانده بسیج برای سرکوب های پس از انتخابات مطرح شده بود.
بعد از اینکه به دفعات در رسانه‌های مختلف از نقش حسین طائب به عنوان فرمانده بسیج در سرکوب‌های بعد از انتخابات پرده برداشته شد و نیز پس از اینکه مهدی کروبی نیز در افشاگری شجاعانه خود درباره ترانه موسوی، نقش حسین طائب در سرکوب‌ها و حضورش در بازجویی‌ها را علنی کرد، اعلام شد که طائب از فرماندهی بسیج برکنار و به یک نهاد مهم در سپاه که هویتش اعلام نشده منتقل شده بود، منتقل شده است.
اما امروز خبرگزاری مهر خبر داد که طائب به عنوان معاونت جدید اطلاعات سپاه پاسدارن منصوب شده است


http://www.iranpressnews.com/source/066374.htm