Saturday, October 3, 2009

وزیر سابق ارشاد، مشاور کنونی سرکرده پاسداران

وزیر سابق ارشاد، مشاور کنونی سرکرده پاسداران

سایت پرچم: صفار هرندی از چندی پیش در دفتری نزدیک دفتر سردار جعفری مستقر شده و در ساعات کاری در آنجا حاضر می شود

بنا بر قراین موجود به نظر می رسد صفار هرندی به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده است

گفتنی است وی عضو رسمی سپاه پاسداران است و تا سال 1372 بطور تمام وقت در این نهاد مشغول کار بود و سپس به صورت مامور به کیهان رفت