Thursday, October 1, 2009

استقرار چماقداران بسیجی در اطراف ورزشگاه آزادی

استقرار چماقداران بسیجی در اطراف ورزشگاه آزادی

ایسنا: در آستانه شهرآورد پایتخت، هيات رزمندگان غرب تهران و كرج با هماهنگی با مدیریت ورزشگاه آزادی از امشب در کنار درب غربی این ورزشگاه استقرار پیدا می‏کنند. حسن ضیاء آذری مدیر مجموعه ورزشی آزادی از برپایی چادرهایی برای اسكان تماشاگران شهرستانی (چماقدارانی که از شهرستانها وارد تهران می شوند) در شب پیش از بازی داربی و برگزاری نماز جماعت خبر داد و به ایسنا گفت: هیات رزمندگان غرب تهران و كرج طی مذاكره با معاون مجموعه ورزشی آزادی درخواست كردند كه شب قبل از بازی مقابل درب غربی فضایی را برای استراحت و اسكان تماشاگران شهرستانی آماده كنند. برپایی نماز جماعت از دیگر اقداماتی خواهد بود كه بنا است انجام شود