Saturday, October 3, 2009

تودهنی دانشجوبان به حداد عادل سر کلاس دانشگاه

تودهنی دانشجوبان به حداد عادل سر کلاس دانشگاه

ایرنا: نماینده کرمانشاه با اعتراض به برخوردهای ناشایست "دانشجونماها" در کلاس درس غلامعلی حداد عادل در دانشگاه تهران، از دانشجویان خواست که در مقابل این حرکات هوشیار باشند

محمد کرمی راد به دانشجویان توصیه کرد که با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ، به برخی اجازه ندهند فضای علمی، آموزشی و تحقیقاتی کشور را آلوده کنند

این عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس با بیان این که حداد عادل یک شخصیت علمی و پژوهشی است، یادآور شد: برخی به دنبال تحرکاتی برای وقوع اغتشاش مجدد در کشور هستند و دانشجویان باید مراقب تحریکات در این زمینه باشند