Thursday, October 1, 2009

یورش ماموران امنیتی به یک چاپخانه در تهران

یورش ماموران امنیتی به یک چاپخانه در تهران

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

یورش مامورین وزارت اطلاعات به یک چاپخانه در تهران و دستگیری صاحب آن

بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین ،آقای جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی سابق، اوایل هفتۀ گذشته بایورش مامورین وزارت اطلاعات به چاپخانه اش دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل گردید.
آقای جعفر کاظمی 47 ساله که گفته می شود روز شنبه 28 شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل گردید.مامورین وزارت اطلاعات به چاپخانه اش یورش بردند و پس از مدتی طولانی بازرسی کردن از چاپخانه، دفتر تلفن و آدرس ها ی کاری وی را در چاپخانه ضبط کردند سپس همراه با مامورین وزارت اطلاعات به منزلش برده شد و منزل او را برای چند ساعت مورد بازرسی قرار دادند و در حین بازرسی مقداری از وسائل منزل وی را تخریب نمودند.
مامورین وزارت اطلاعات پس از بازرسی، وسائل شخصی و خانوادگی را جمع آوری کردند و با خود بردند که از جملۀ آنها آلبومهای عکس خانوادگی،دفتر تلفن،مدارک شناسائی خود و حتی بعضی از اعضای خانواده ؛کتابها ،یادشتها،سی.دی و وسائل دیگر را با خود بردند
مامورین وزارت اطلاعات در پایان بازرسیهای طولانی و غیر انسانی از تمامی نقاط منزل و اعضای خانواده فیلم برداری نمودند و آقای کاظمی را با خود به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.
آقای جعفر کاظمی صاحب چاپخانه ای در تهران است که با بعضی از دانشگاهها قرار داد چاپ کتاب را دارا بود از جمله آنها دانشگاه امیر کبیر است.او همچنین در دهۀ 60 نزدیک به 10 سال در زندان بسر برد که 3 سال آن را در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بود.
از زمان دستگیری تا به حال از وضعیت و شرایط و محل بازداشت او خبری در دست نیست. مراجعات خانواده وی به دادگاه انقلاب و زندان اوین برای آگاهی از وضعیت و شرایط او تا به حال بی نتیجه بوده. دادگاه انقلاب به خانواده وی جوابهایی مانند ؛تحت بازجوئی است،هنوز پرونده به ما ارجاع نشده است و ما اطلاعی از وی نداریم و جوابهای دیگراست. این در حالی است که دستگیریها با حکم قضائی حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد صورت می گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به منازل و محل کار مردم و دستگیریهای مستمر،شکنجه های جسمی و روحی و بی اطلاع نگه داشتن خانواده های از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در ایران است

09 مهر 1388 برابر با 01 اکتبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر