Thursday, October 1, 2009

ترس از جنبش مردم، پناه بردن به دامن آمریکا

ترس از جنبش مردم، پناه بردن به دامن آمریکا

جعفر پویه

روز گذشته (پنج شنبه) سعید جلیلی، رییس شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد رژیم در پرونده اتمی با ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا در ژنو گفتگو کرد. این در حالی است که روز قبل از آن منوچهر متکی، وزیر امور خارجه رژیم بدون برنامه قبلی به واشنگتن سفر کرده که از برنامه کاری او خبری در دست نیست. اما منابع رسانه ای هدف متکی از این سفر را دیدار و مذاکره با مقامهای آمریکایی برآورد می کنند

رژیم جمهوری اسلامی که در آستانه برگزاری مذاکره با گروه 1+5 با افشا سایت مخفی اتمی اش در قم غافلگیر شده است، خود را در برابر یک تهدید واقعی از سوی جامعه بین الملل می بیند. از سوی دیگر، جنبش مردم ایران عرصه را در داخل چنان بر رژیم تنگ کرده است که برای خروج از این بحران دست به هر عملی می زند

اگر در گذشته رژیم ادعای اقبال مردم از خود را دستمایه گرد و خاک کردن در عرصه بین المللی قرار می داد و وانمود می کرد که بحران آفرینی آن از پشتیبانی داخلی برخوردار است، امروز دیگر همگان می دانند که این رژیم در داخل از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست و مردم برای برچیدن بساط دجالگری عده ای آدمکش و ضد آزادی عزم خود را جزم کرده اند. به همین دلیل رژیم مجبور شده است تا در عرصه بین المللی با کوتاه آمدن و دادن امتیاز راهی برای برون رفت از بحران در داخل کشور پیدا کند

گفتگوی سعید جلیلی با ویلیام برنز و سفر متکی به واشنگتن نشانه های ترس رژیم از جنبش مردم ایران و پناه بردن آن به دامن آمریکاست. اینکه رژیم در این مذاکرات و گفتگوهای پشت پرده چه امتیازی خواهد داد و به صورت علنی چگونه آنها را انکار خواهد کرد از هیچ ارزشی برخوردار نیست. آنچه در این میانه قابل دیدن و ارزش است، قدرت جنبش اجتماعی مردم ایران می باشد که رژیم را در همه عرصه ها زمین گیر کرده است